Phần mềm kế toán

Hướng dẫn sử dụng phần II

Hướng dẫn nhập liệu chứng từ:

Nhập liệu phiếu thu:

Bạn nhấn F4 hay kích chuột vào nút Mới , màn nhập liệu mới được hiện ra.

Nhập phần đầu:

Bạn lựa chọn các thông tin cần nhập cho chứng từ: Số, ngày, mã khách …

Nếu bạn gõ sai: Chương trình sẽ hiện ra danh sách mã gần đúng nhất.

Nếu có mã chọn bạn di dòng sáng đến đó và nhấn phím Enter.

Nếu chưa có mã chọn bạn dùng F4 để bổ sung mã như phần danh mục và kết thúc chọn bằng Enter.

Nhập phần chi tiết:

Đây là phần đối ứng chi tiết của phiếu, mỗi đối ứng bạn nhập một dòng.

Kết thúc mỗi dòng nếu bạn nhập tiếp chọn Yes, không tiếp chọn No.

Có thể không cần phải kết thúc một dòng -> F4 - Thêm dòng mới.

Loại bỏ một dòng trong chi tiết -> F8 - Xóa dòng chi tiết.

Muốn thoát nhanh khỏi chi tiết -> Ctrl + Tab – Thoát.

Sau khi nhập các thông tin trong phiếu thu, tùy vào ý muốn mà người sử dụng có thể kết thúc bằng nút lệnh Nhận hay Hủy.

            Nhập phiếu chi:

Các chức năng phần đầu và phần chi tiết chứng từ tương tự phiếu thu.

Phần cuối phiếu.

Cuối phiếu thường là phần thuế, nếu bạn nhập thuế ở phần chi tiết ở trên chương trình sẽ tự nhập vào bảng kê thuế (như hình dưới).

Bảng kê thuế sẽ được mở để bạn thêm thông tin.

Mỗi hóa đơn GTGT sẽ được mở một dòng.

Kết thúc mỗi dòng bạn nếu bạn nhập tiếp chọn Yes , không tiếp chọn No.

Có thể không cần phải kết thúc một dòng -> F4 - Thêm dòng mới.

Loại bỏ một dòng trong chi tiết -> F8 - Xóa dòng chi tiết.

Sau khi nhập các thông tin trong phiếu thu, tùy vào ý muốn mà người sử dụng có thể kết thúc bằng nút lệnh Nhận hay Hủy.

Các chứng từ kế toán khác có nội dung và chức năng tương tự.

2.4.            Phân hệ số dư đầu kỳ

Thao tác nhập số dư

2.4.1.      Số dư tài khoản:

Đưa việt vàng về tài khoản cần nhập số dư.

Ấn phím F3 - Nhập số dư cho tài khoản đã chọn

Không nhập số dư cho các tài khoản công nợ khai báo trong danh mục tài khoản ở mục này như (131,141,1388...)

            Ấn F10 – Xem tổng số dư.

Số dư đầu năm.

Số dư đầu năm khác số dư đầu kỳ khi tháng bắt đầu hách toán trên máy.

Số dư đầu năm không phân biệt các tài khoản công nợ.

Sau mỗi thao tác đối với số dư tài khoản, tùy vào ý muốn mà người sử dụng có thể kết thúc bằng nút lệnh Nhận hay Hủy.

2.4.1.      Số dư công nợ khách hàng, nhà cung cấp:

Thông tin.

Tài khoản.

Mã khách hàng.

Tài khoản

Mã vụ việc

Mã khách hàng

Các phím chức năng:

F4- Thêm số dư.

F3- Sửa số dư.

F8- Xóa số dư.

F10- Xem tổng số dư.

[Ctrl + F]- Tìm kiếm như Windows.

[Ctrl + G]- Tìm kiếm như Windows.

ESC- Quay ra.

Sau mỗi thao tác đối với số dư công nợ, tùy vào ý muốn mà người sử dụng có thể kết thúc bằng nút lệnh Nhận hay Hủy.

2.4.1.      Tồn kho đầu kỳ:

Số dư vụ việc không liên thông với số dư tài khoản.

Thông tin:

Mã kho.

Mã vật tư (thành phẩm, hàng hóa).

Các phím chức năng:

F4- Thêm số tồn kho.

F3- Sửa số tồn kho.

F8- Xóa số tồn kho.

F10- Xem tổng số tồn kho.

[Ctrl + F] - Tìm kiếm như Windows.

[Ctrl + G] - Tìm kiếm như Windows.

ESC- Quay ra.

Sau mỗi thao tác đối với số dư công nợ, tùy vào ý muốn mà người sử dụng có thể kết thúc bằng nút lệnh Nhận hay Hủy.

2.5.            Phân hệ Hệ thống báo cáo

Thao tác với việc lập báo cáo.

Lựa chọn báo cáo.

Đối với các báo cáo chi tiết tương ứng với các nghiệp vụ kế toán cụ thể, người sử dụng có thể xem tại Menu chính. Cụ thể như sau:

Báo cáo

Đường dẫn

Vốn bằng tiền

Vốn bằng tiền Báo cáo tiền mặt tiền gửi

Bán hàng

Bán hàng Báo cáo bán hàng

Mua hàng

Mua hàng  Báo cáo hàng nhập mua

Vật tư (hàng hóa, thành phẩm …)

Vật tư Báo cáo hàng nhập

Vật tư Báo cáo hàng xuất

Vật tư Báo cáo hàng tồn kho

Giá thành

Giá thành Báo cáo chi phí theo tiểu khoản

Giá thành Báo cáo theo khoản mục phí

Giá thành Báo cáo chi phí theo vụ việc

Giá thành Báo cáo giá thành định mức

Giá thành Báo cáo giá thành thực tế

Giá thành Báo cáo giá thành theo hệ số

Giá thành Báo cáo giá thành phân bước

Tài sản

Tài sản Tài sản cố định

Công cụ

Công cụ Báo cáo công cụ dụng cụ

 

 

Bạn phải xác định cụ thể mình cần in báo cáo gi: Bạn phải học qua kế toán

Báo cáo chi tiết kế toán

            Bảng kê chứng từ

            Sổ quỹ

Báo cáo tổng hợp kế toán      

            Tổng hợp phát sinh tài khoản

            Sổ tổng hợp chữ T

            Bảng cân đối phát sinh

Báo cáo chi tiết vật tư

            Báo cáo chi tiết nhập kho

            Báo cáo chi tiết xuất kho

Báo cáo tổng hợp vật tư

            Báo cáo tổng hợp nhập kho

            Báo cáo tổng hợp xuất kho

Báo cáo theo các hình thức sổ sách

            Nhật ký chung

            Chứng từ ghi sổ

            Nhật ký chứng từ

            Báo cáo thuế - TT60/2007

            Báo cáo thuế - TT28/2011

            Báo cáo tài chính

            Báo cáo tài sản cố định

Sau khi chọn báo cáo, tùy vào ý muốn mà người sử dụng có thể tiếp tục bằng nút lệnh Thực hiện hay kết thúc bằng nút lệnh Quay ra

 

Đặt điều kiện lọc (lập báo cáo)

Sau khi lựa chọn các báo cáo, tùy từng loại báo cáo mà có lựa chọn cho phù hợp

Ví dụ:

Điều kiện bắt buộc: Từ ngày …/…/… Đến ngày …/…/…

Các điều kiện nhằm cho bạn một thông tin tối đa để cho một kết quả chính xác nhất

 

Trong khi đặt điều kiện bạn dùng F5 để tra cứu thông tin (ví dụ báo cáo Tổng hợp nhập xuất tồn)

Sau khi chọn các điều kiện, tùy vào ý muốn mà người sử dụng có thể tiếp tục bằng nút lệnh Nhận hay kết thúc bằng nút lệnh Hủy

Xem báo cáo (ví dụ Bảng cân đối phát sinh các tài khoản)

Các thao tác trong báo cáo

Ctrl+F5:Xem tổng phát sinh theo TK đối ứng (xem sổ chữ T, Tuy vấn báo cáo về dữ liệu ban đầu)

F5:Xem sổ chi chi tiết TK (Truy vấn báo cáo ngược về nguồn gốc)

F7:In

F10:Tùy chọn một kiểu xem thích hợp nhất cho báo cáo đó

Hủy bỏ (ESC): Hủy bỏ lệnh

Cách tạo mẫu báo cáo quyết toán.

Mẫu báo cáo được thiết kế theo chuẩn mực.

Một số đơn vị có đặc thù riêng, vì vậy việc thay đổi mẫu mã, thêm hoặc bớt các chỉ tiêu là chuyện sảy ra thường xuyên đối với yêu cầu hiện nay.

Chương trình cho phép người sử dụng tự khai báo cho mình một mẫu báo cáo theo yêu cầu quản lý của mình

Thực hiện:

Chọn báo cáo quyết toán cần thêm VD: Kết quả HĐKD phần 1

Chọn  Thêm: thêm mẫu báo cáo mới

Sau khi đã có mẫu báo cáo vừa thêm chọn Sửa: để sửa

Hoặc chọn vào mẫu báo cáo vừa thêm chọn Xóa: để xóa báo cao đã chọn

Khi chọn sửa mẫu bao cáo, chương trình mở ra mẫu báo cáo hiện thời

Tại đây chúng ta có thể trực tiếp sửa chữa các thông tin, các chỉ tiêu mà chương trình căn cứ vào đó để nhặt lên báo cáo (để tránh những sai sót trong tình huống này chúng tôi đề nghị Quý khách hàng gọi điện về bộ phận bảo hành của Công ty 043 5528437 để có những tư vấn tốt nhất)

2.6.            Thông tin từ nhà sản xuất phần mềm kế toán Vinastyle.Ac

Thông tin cung cấp cho Quý khách hàng biết được thông tin từ nhà cung cấp phần mềm kế toán

 

III.                 LỜI KẾT

 

Trên đây là bản hướng dẫn sử dụng cung cấp cho Quý khách hàng và các bạn. Chúc các bạn làm việc hiệu quả trên phần mềm kế toán Vinastyle.Ac.

Phần mềm kế toán
Liên hệ với chúng tôi
Tư vấn thiết kế website
Manager
hotline091 5256166
hotlineinfo@vinastyle.vn
Sales 02
hotline016 99125481
hotlinekinhdoanh@vinastyle.vn
Sales 01
hotline0966 256166
hotlinevinastyle.vn@gmail.com
Hỗ trợ phần mềm kế toán
Support
hotline0466814563
hotlineduongmanh@vinastyle.vn
Mr Mạnh
hotline0973 095568
hotlinenhatnam249@gmail.com